Siirry pääsisältöön

Käyttöehdot

LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI. NE KOSKEVAT JOKAISTA SIVUSTOLLA KÄVIJÄÄ.

www.cslbehring.fi (”verkkosivusto”) ylläpitää Ruotsissa rekisteröity yhtiö CSL Behring AB, jonka rekisteritunnus on 556530-1974 ja rekisteröity kotipaikka osoitteessa Berga Backe 2, 182 17 Danderyd (”CSL Behring”). Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden Käyttöehtojen viimeisintä versiota. Tutustu myös Tietosuojakäytäntöömme ymmärtääksesi, miten CSL Behring voi käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi. Lukuun ottamatta sitä, mitä on mainittu muissa varaumissa, käytännöissä, käyttöehdoissa tai ilmoituksissa tällä verkkosivustolla, nämä Käyttöehdot ja Tietosuojakäytäntö muodostavat täysin sinun ja CSL Behringin välisen sopimuksen tämän verkkosivuston käytöstä. Tietyt lisäehdot saattavat kuitenkin koskea sinua, kun käytät tämän verkkosivuston tietyillä alueilla saatavilla olevia palveluita tai materiaaleja tai kun seuraat tällä verkkosivustolla olevaa linkkiä muille sivustoille (joiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön sinun tulisi tutustua ja pitää niitä erillisinä CSL Behringin Käyttöehdoista ja Tietosuojakäytännöstä).

CSL Behring varaa oikeuden tehdä näihin Käyttöehtoihin lisäyksiä, poistoja tai muutoksia koska tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt tämän oikeuden. Näiden Käyttöehtojen alaosassa on ilmoitettu päivämäärä, jolloin ehdot on viimeksi päivitetty.

Verkkosivuston tiedot
Tämä verkkosivusto tarjoaa sinulle tietoa CSL Behringistä, sen maailmanlaajuisista tytäryhtiöistä ja sen toimialasta. Helpottaaksemme verkkosivuston käyttöäsi tarjoamme sinulle potilaana, terveydenhoidon ammattilaisena, sijoittajana tai tulevana työntekijänä räätälöityä tietoa käyntisi tarkoituksesta riippuen.
OTA HUOMIOON, ETTÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA ANNETTUJEN TIETOJEN EI OLE TARKOITUS TOIMIA CSL BEHRINGIN TUOTTEIDEN OIKEAA KÄYTTÖÄ KOSKEVANA LÄÄKETIETEELLISENÄ NEUVONA TAI OHJEENA EIKÄ NIITÄ TULE TULKITA NIIN.
CSL Behring tarjoaa verkkosivustollaan tietoa ainoastaan yleisiin koulutus- ja tiedotustarkoituksiin. Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhoidon ammattilaisilta saatavia ohjeita, hoitoa tai suosituksia. On tärkeää, että noudatat lääkäriltäsi ja muilta terveydenhoidon ammattilaisilta saamiasi ohjeita, jotka koskevat juuri sinun yksilöllisiä lääketieteellisiä ja terveydenhoitoon liittyviä tarpeitasi. Ota yhteyttä lääkäriisi tai muuhun terveydenhoidon ammattilaiseen ennen kuin käytät mitään tällä verkkosivustolla mainittua lääkevalmistetta. CSL Behringin toimialaan eivät kuulu lääketieteelliset ohjeet tai palvelut.

Käyttöala
Tämän sivuston mitään sisältöä ei saa kopioida, ladata tai säilyttää mihinkään tarkoitukseen lukuun ottamatta verkkosivustomme kävijän lataamia satunnaisia kopioita tiedotuksellisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin tai tilanteita, joissa pakottava laki toisin määrää. Mitään kyseistä sisältöä ei saa myöskään levittää millekään osapuolelle tai mihinkään tarkoitukseen ilman CSL Behringin nimenomaista kirjallista lupaa. CSL Behring pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syystä riippumatta rajoittaa kävijän tämän verkkosivuston käyttöä tai pääsyoikeuksia tai lopettaa ne.

Julkaistujen tietojen luotettavuus
CSL Behring pyrkii pitämään tämän verkkosivuston ajan tasalla ja saattaa koska tahansa muuttaa sen sisältöä. Verkkosivuston sisältö tarjotaan kuitenkin ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin se on käytettävissä”. CSL Behring ei anna mitään tätä verkkosivustoa ja sen sisältöä koskevia takeita oikeellisuuden, täydellisyyden tai luotettavuuden osalta tai siitä, että tämän verkkosivuston käyttö olisi virheetöntä. Käyttäjien vastuulla on varmistaa kaikki tiedot ennen kyseisiin tietoihin perustuvia toimia, ja tämän verkkosivuston käyttö on yksinomaan sen käyttäjien vastuulla. Käyttäjät ovat vastuussa myös tarvittavista varotoimenpiteistä sen varmistamiseksi, että kaikki hankitut sisällöt ovat viruksista vapaita. CSL Behring ei ole velvollinen korvaamaan mitään menetystä tai vahinkoa, joka aiheutuu hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä tai muusta teknologisesta haitallisesta materiaalista, joka voi saastuttaa tietokonelaitteistosi, tietokoneohjelmasi, tietosi tai muut omistamasi materiaalit tämän verkkosivuston käytön takia tai sen takia, että olet ladannut sillä tai siihen linkitetyllä muulla verkkosivustolla julkaistua materiaalia.
Vastuunrajoitus
Lain sallimissa rajoissa CSL Behring, muut CSL Behring -konserniin kuuluvat yhtiöt ja meihin yhteydessä olevat kolmannet osapuolet täten nimenomaisesti rajaavat ulkopuolelle
kaikki ehdot, takuut ja muut ehdot, jotka voisivat lain nojalla muutoin epäsuorasti tulla sovellettaviksi
kaikki korvausvastuut välittömistä tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, joita käyttäjälle aiheutuu tämän verkkosivuston yhteydessä tai sen käytön tai kykenemättömyyden käyttää sitä yhteydessä tai verkkosivuston, siihen linkitettyjen verkkosivustojen ja siinä julkaistujen materiaalien käytön seurauksena, mukaan lukien muiden muassa korvausvastuu seuraavista:
tulojen tai liikevaihdon menetys;
liiketoiminnan menetys;
saamatta jääneet voitot tai menetetyt sopimukset;
odotettujen säästöjen menetys;
tietojen menetys;
liikearvon menetys;
hukattu hallinnointi- tai toimistoaika;
sekä vastuu kaikenlaisista menetyksistä tai vahingoista, riippumatta siitä, miten ne aiheutuvat ja aiheutuivatko ne huolimattomuudesta, sopimusrikkomuksesta tai muusta syystä, ja vaikka ne olisivat ennakoitavissa, edellyttäen, että tämä ehto ei estä aineelliselle omaisuudellesi aiheutuneiden menetysten tai vahinkojen korvausvaateita tai muita välitöntä taloudellista menetystä koskevia korvausvaateita, joita ei ole rajattu edellä mainituissa kategorioissa ulkopuolelle.
Tällä ei ole vaikutusta CSL Behringin vastuuseen huolimattomuuden aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingoista, CSL Behringin vastuuseen harhaanjohtavista tiedoista tai vääristä tiedoista eikä mihinkään muuhun vastuuseen, jota ei voida sovellettavien lakien nojalla poissulkea tai rajoittaa.

Linkit muille verkkosivustoille
CSL Behring tarjoaa kävijöille käteviä linkkejä muille verkkosivustoille. Tämän verkkosivuston tietyt linkit johtavat kuitenkin resursseihin, jotka sijaitsevat kolmansien osapuolten ylläpitämillä palvelimilla, eikä CSL Behring pysty vaikuttamaan näihin. CSL Behring ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sisällöstä tai kävijän tällaisen sisällön käytön seurauksista; näin ollen käynti tällaisilla verkkosivustoilla sekä niiden käyttö ovat kyseisillä verkkosivustoilla kävijöiden vastuulla. Linkit eivät ole osoitus siitä, että CSL Behring hyväksyisi millään muulla verkkosivustolla olevaa materiaalia. CSL Behring sanoutuu nimenomaisesti irti kaikesta vastuusta liittyen käynteihin kyseisillä verkkosivustoilla.

Kävijöiden korvausvastuu
Kävijät, jotka rikkovat mitä tahansa näiden Käyttöehtojen ehtoa tai muutoin käyttävät väärin tätä verkkosivustoa, ovat CSL Behringille (mukaan lukien sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, agentit ja lisenssinsaajat) korvausvelvollisia ja velvollisia hyvittämään tälle kaikki velvoitteet, jotka aiheutuvat tästä tai jotka muutoin liittyvät tällaiseen sopimusrikkomukseen ja/tai väärinkäytökseen, mukaan lukien muun muassa kulut, kustannukset ja asianajajien palkkiot.

Asiantuntijalausunto tai -mielipide
Tämä verkkosivusto saattaa sisältää asiantuntijoiden mielipiteitä, joita kävijät voivat hyödyntää. Tällä verkkosivustolla esitetty tai hyperlinkkinä verkkosivuston kautta saatavissa oleva asiantuntijan mielipiteeksi tunnistettava tieto edustaa kyseisten asiantuntijoiden mielipiteitä, jotka eivät välttämättä ole CSL Behringin mielipiteitä. Tällaiset asiantuntijat eivät ole CSL Behringin työntekijöitä, eivätkä he saa CSL Behringiltä mitään korvausta mielipiteidensä käyttämisestä. CSL Behring ei anna niille hyväksyntää eikä ole vastuussa minkään näissä materiaaleissa esitetyn tiedon tai mielipiteiden paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. Ota huomioon, että asiantuntijalausunto heijastaa ainoastaan asiantuntijan henkilökohtaista näkemystä – sitä ei voida missään olosuhteissa pitää CSL Behringin mielipiteenä tai vastuuna.

Maakohtaiset tuotetiedot
CSL Behring tarjoaa tietoa sen globaalista sekä paikallisesta lääkeliiketoiminnasta, joka ei välttämättä ole kaikille kävijöille ympäri maailmaa merkityksellistä. Esimerkiksi tietyissä tuotteissa käytetyt tavaramerkit voivat vaihdella maittain. Lisäksi joissakin maissa sääntelyviranomaiset voivat hyväksyä tuotteita myyntiin siten, että niissä on erilaiset merkinnät, annostukset ja rajoitukset. Jos tällä verkkosivustolla mainittuja CSL Behringin tuotteita, ohjelmia ja palveluita ei ole saatavilla omassa maassasi, mitään viittausta ei ole tulkittava siten, että CSL Behringin olisi tarkoitus julkaista nämä tuotteet, ohjelmat tai palvelut maassasi. Ota yhteyttä paikalliseen CSL Behringin yhteyshenkilöön tai lääkäriisi saadaksesi lisätietoja tuotteidemme saatavuudesta omassa maassasi. Eri valtioiden lakien erityispiirteiden vuoksi emme välttämättä pysty tarjoamaan kaikille kävijöille tietoa reseptilääkkeistämme. CSL Behring pyrkii antamaan maakohtaisia tuotetietoja ensisijaisesti terveydenhoidon ammattilaisille ja yleisesti ainoastaan, kun se on sallittua.

Tiedot, joita ei pidetä luottamuksellisina
Ellei Tietosuojakäytännössämme ole toisin todettu, mitään sinun ja CSL Behringin välistä tämän verkkosivuston kautta tapahtuvaa viestintää ei pidetä luottamuksellisena ja tekijänoikeussuojan alaisena. CSL Behring voi sovellettavien lakien mukaisesti vapaasti, korvauksetta ja lähdettä nimeämättä käyttää mihin tahansa tarkoitukseen kaikkea viestintään sisältyvää tietoa seuraavat mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen: ideat, konseptit, know-how tai tekniikat. Myönnät CSL Behringille peruuttamattoman oikeuden kopioida, muuttaa, julkaista, esittää, lähettää ja kuvata kyseistä tietoa minkä tahansa tiedotusvälineen välityksellä näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Hyväksyt sen, että kaikki viestintäsi sinulta CSL Behringille lähetetään tai muutoin toimitetaan CSL Behringille sovellettavien lakien mukaisesti, esimerkiksi hankkimalla tarvittavat henkilöiden suostumukset tai valtuutukset ennen terveys- tai muiden henkilötietojen lähettämistä.

Immateriaalioikeudet
Ota huomioon, että CSL Behringin käytäntönä on valvoa sen immateriaalioikeuksia äärimmäisen tarkasti sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien rikosoikeudelliset sanktiot. CSL Behring on verkkosivuston sekä sillä julkaistun materiaalin kaikkien immateriaalioikeuksien omistaja tai lisenssinhaltija. Kyseiset immateriaalioikeudet on suojattu tavaramerkkilaeilla, tekijänoikeuslaeilla sekä sopimuksilla maailmanlaajuisesti. Kaikki kyseiset oikeudet pidätetään. Verkkosivustolla esillä olevat tavaramerkit ovat CSL Behringin omistamia tai lisensoimia.
Mikään verkkosivustolla ei ole tulkittavissa luvan tai oikeuden myöntämiseksi, epäsuorasti tai muulla tavoin, immateriaalioikeuksiin, jotka koskevat verkkosivustoa tai sen materiaaleja tai sillä näkyviä tavaramerkkejä.
Kaikenlainen tämän verkkosivuston sisällön jäljentäminen, lähettäminen, muuttaminen tai käyttö muihin kuin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, vaatii CSL Behringin etukäteisen kirjallisen suostumuksen, lukuun ottamatta pakottavan lain sääntelemiä tilanteita.

Uutiskirjeet
Tämä verkkosivusto sisältää lehdistötiedotteita ja muita CSL Behringiä koskevia uutisia, joiden CSL Behring uskoi olevan paikkansapitäviä sinä päivänä, kun ne laadittiin ja/tai julkaistiin tällä verkkosivustolla. CSL Behring ei kuitenkaan sitoudu päivittämään kyseisiä lehdistötiedotteita ja muita uutisia ja/tai niissä olevia tietoja. Muita yhtiöitä kuin CSL Behringiä koskeviin tietoihin ei missään tilanteessa tule suhtautua CSL Behringin antamina luotettavina tietoina, eikä CSL Behring sitoudu tällaisten tietojen oikeellisuuteen tai täydellisyyteen sillä perusteella, että kyseiset tiedot ovat esillä tällä verkkosivustolla.

Kävijöiden turvallisuusvelvoitteet
Tällä verkkosivustolla kävijöiden on tietyissä tilanteissa rekisteröidyttävä tai hankittava salasana ennen pääsyoikeuden saamista verkkosivuston tiettyihin osioihin tai tiettyihin verkkosivuston tarjoamiin palveluihin. Tällaisessa tilanteessa kävijän vastuulla on varmistaa, että rekisteröintitiedot ja salasana säilyvät luottamuksellisina. Kävijä on vastuussa tämän salasanan kaikenlaisesta käytöstä riippumatta siitä, onko kävijä valtuuttanut kyseisenlaisen käytön.

Sovellettava lainsäädäntö ja tuomiovalta
Näihin käyttöehtoihin ja näistä käyttöehdoista johtuvien riitojen ratkaisuun sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. Kaikki sinun ja CSL Behringin väliset näihin käyttöehtoihin tai tähän verkkosivustoon liittyvät riidat ratkaistaan yksinomaisesti Ruotsin tuomioistuimissa.

Kysymykset
Jos sinulla on verkkosivustolla olevaan materiaaliin liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, osoita ne Pohjoismaiden alueen sähköpostiosoitteeseen info@cslbehring.se.

Kiitos käynnistäsi tällä CSL Behringin Pohjoismaiden alueen verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: huhtikuu 2018

FIN-OTH-0020 Apr 2024