COVID-19 -tiedote

CSL jatkaa lääkkeiden toimittamista potilaille ympäri maailmaa.

Corona virus

Potilaiden, luovuttajien ja työntekijöidemme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. COVID-19-pandemian aikanakin CSL jatkaa lääkkeiden toimittamista potilaille ympäri maailmaa. Lisäksi olemme ryhtyneet toimiin henkilökuntamme terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Seuraamme epidemiatilannetta tarkasti, jotta voimme minimoida sen vaikutukset liiketoimintaamme (CSL on CSL Behringin ja Seqiruksen emoyhtiö).

Henkilökuntamme:

  • Olemme ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin työntekijöidemme turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi. Näihin kuuluvat mm. maasta toiseen matkustamisen rajoittaminen 31.5. asti ja isojen kokousten siirtäminen eteenpäin. Jotta tilanteesta aiheutuisi liiketoiminnallemme mahdollisimman vähän häiriöitä, rohkaisemme työntekijöitämme ottamaan käyttöön ja hyödyntämään tehokkaasti erilaisia viestintätekniikoita.

    Potilaamme ja tuotteemme:

  • CSL jatkaa lääkkeiden toimittamista keskeytyksettä ympäri maailmaa. COVID-19 -epidemiatilanteen muuttuessa seuraamme jatkuvasti epidemian kaikkia mahdollisia vaikutuksia toimintaamme.

  • Meillä on meneillään kliinisiä tutkimuksia tutkimuspaikoissa eri puolilla maailmaa. Pidämme koko ajan tiiviisti yhteyttä tutkijoihin, jotka tekevät kanssamme tätä tärkeää työtä, arvioivat uusia lupaavia lääkkeitä ja suunnittelevat, miten potilas- ja seurantakäynnit voidaan parhaiten hoitaa.

  • Tarjoamme teknistä asiantuntemustamme Queenslandin yliopistolle (University of Queensland, Australia), joka pyrkii kehittämään COVID-19-rokotteen. Osana tätä kumppanuutta olemme lahjoittaneet Queenslandin yliopiston prekliiniseen lääkekehityshankkeeseen yrityksemme omaa MF59®-adjuvanttia.

    Luovuttajat:

    Plasman keräysverkostomme toimii tämän poikkeustilanteen aikanakin. Plasmakeskuksemme ovat sitoutuneet huolehtimaan työntekijöidemme ja luovuttajiemme turvallisuudesta ja tiukkojen laatuvaatimusten noudattamisesta.